Nowości w galerii

Nowe dyskusje

odpowiedzi temat
0
15.11.2011 21:05  PZW Krynica-Zdrój

0
15.09.2011 19:09  PZW Krynica-Zdrój

0
10.09.2011 19:20  PZW Krynica-Zdrój

Start Opłaty
Opłaty PDF Drukuj Email

WAŻNE!

Kandydaci(nowo wstępujący) do Koła PZW powinni posiadać:

-3 fotografie
-dowód osobisty, lub legitymację szkolną(PESEL)

 

 


 

Opłaty za wędkowanie w roku 2011 
Koło P.Z.W. Krynica- Zdrój

 

Normalne Ulgowe Ulgowe
-

Młodzież ucząca się
od 16 roku życia, studenci
do 26 roku życia, emeryci
po 65 roku życia, odznaczeni złotą i srebrną odznaką

Członkowie uczestnicy
do 16 roku życia
259,- PLN 143,- PLN 72,- PLN

   Opłaty dla wstępujących do PZW
Normalne Ulgowe jw. Ulgowe jw.
309,- PLN 193,- PLN

109,- PLN


  Dodatkowe opłaty za przerwy w opłatach
Normalna: 25,- PLN Ulgowa: 25,- PLN Ulgowa: 12,- PLN

 

Dopłaty do składki okręgowej:

Uprawniająca do połowu spinningiem na wodach górskich w okresie od 01.01.2011
do 31.01.2011, oraz od 01.09.2011 do 31.12.2011, wynosi 100,- PLN

Dopłata do składki okręgowej, uprawniająca do połowu ze środków pływających
(roczna) wynosi 30,- PLN

  

  

TABELA składek członkowskich, składki okręgowej oraz zakres stosowania ulg obowiązujących w 2011 r.
na terenie Okręgu PZW w Nowym Sączu

 

I. Składka członkowska
(Uchwała nr 104 Zarządu Głównego P Z W z dnia 27wrzedopśnia 2008 r
.)

1.

Składka członkowska

62,-

2.

Fundusz Koła PZW Krynica-Zdrój

25,-

3.

Ubezpieczenie

2,-

4.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby

zasadniczej w wieku 16-26 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

31,-

5.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

15,-

6.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

25,-

12,-

7.

Legitymacja członkowska

5,-

II. Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód (Uchwała nr 89 Zarządu Okręgu z dnia 17 listopada 2007 r.)

 

1.

Składka okręgowa

170,-

2.

Składka okręgowa ulgowa 50%

1) młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej w wieku 16-26 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

85,-

 3.

Składka okręgowa członka uczestnika do lat 16

30-

4.

Dopłata na połów metodą spinningową w wodach górskich Okręgu w okresie 1.01 do 31.01 i 1.09 do 31.12

100,-+Vat

III.  Inne świadczenia

1.

Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną w kole PZW

20

IV.Składka okręgowa okresowa dla członków PZW

(Uchwała nr 89 Zarządu Okręgu z dnia 17 listopada 2007 r.)

1.

jedno dniowa

25

2.

trzy dniowa

60

3.

siedmio dniowa

90

4.

Dopłata na połów metodą spinningową w wodach górskich Okręgu w okresie 1.01 do 31.01 i 1.09 do 31.12

30

V. Składka okręgowa okresowa dla niezrzeszonych i obcokrajowców (Uchwała nr 89 Zarządu Okręgu z dnia 17 listopada 2007 r.)

 

1.

roczna

700

2.

jedno dniowa

60

3.

trzy dniowa

150

4.

siedmio dniowa

250

5.

Dopłata na połów metodą spinningową w wodach górskich Okręgu w okresie 1.01 do 31.01 i 1.09 do 31.12 jednodniowa 10.00 + vat

 

6.   Dopłata do składki okręgowej uprawniająca do połowu ze środków pływających                  30.00

      dopłata jednodniowa do środków pływających                                         10.00

VI. Zakres stosowanych ulg :

1.Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

2.Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.

3.Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich oraz składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.Członkowie PZW w wieku 16-26 lat są uprawnieni do 50 % zniżki w składce członkowskiej i okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej albo książeczki wojskowej z wpisem o odbywaniu służby zasadniczej.

5. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75 % zniżki w składce członkowskiej i są zwolnieni ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód.

6. Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe.

 

Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu

Link – Strony Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu

www.pzwns.info.pl

 
© 2016 Polski Związek Wędkarski Koło Krynica-Zdrój
designed & hosted by WDnet Studio